WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          


 

 

Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier
van harte welkom bij is. U kunt op de 
onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken: Lees verder op de speciale pagina

 

Oecumenische dienst : Van waar komt onze hulp?  Wat een vreugde en schwung zat er in deze dienst  op zondagmorgen 19 januari!   En aandacht voor waar ons kerk-zijn wezenlijk om draait.  Dat we als kerken elkaar hard nodig hebben om voort te bestaan.  En.. dat we ons samen kunnen inzetten voor de wereld waarin wij leven.    Foto's volgen nog. 


Maandelijkse gespreksgroep: Geloven nu 

Ook het komende seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek aan de hand van de Geloven Nu reeks.Een landelijke methode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is. Andere onderwerpen zijn echter ook mogelijk. Wanneer deelnemers vanuit hun persoonlijke behoefte een andere Bijbeltekst willen bespreken is hier natuurlijk ruimte voor. Er is geen leeftijdsgrens, dus iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel, is van harte welkom! Indien mogelijk krijgen de deelnemers ter voorbereiding achtergrondinformatie thuis via de mail.  Tijdens het gesprek proberen we erachter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je van elkaar kunt leren om zaken eens op een andere manier te bekijken. Er is gekozen voor de vierde dinsdag van de maand van 20.00-21.30 uur
Data 2020: 28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei

Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur.  Aanmelden: Liesbeth Patist:075 642 11 11


Zin in film
Een filmavond met inleiding, kort nagesprek, een hapje en een drankje: U bent weer van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk op  Woensdagmiddag 19 februari 14.00 uur (begeleid door Liesbeth Patist) en donderdagavond 12 maart (begeleid door Ko Schuurmans)
Vaste Grond: terugkijken op je leven

Stel je voor dat je ooit zal terugkijken op je leven. Nieuwsgierig, een beetje bang voor de toekomst en met een verlangen naar eenvoud zoekt theatermaker Kathlyn Wuyts naar antwoorden zoals we die zelf zouden kunnen geven. Vederlicht, zijdeachtig en vol schoonheid en troost, zo schreef de NRC recensie.

Kom het ervaren op: Vrijdagavond 31 januari om 20 uur in de Vermaning te Krommenie, Noorderhoofdstraat 46.  Kaarten  10€ bij www.projectgeestdrift.nl   


Rolling Stones en Religie

Al jaren gek op de muziek van de Rolling Stones? En denk je dat je er wel alles van weet? Kom dat maar eens checken de  op de Rolling Stones avond die zal plaatsvinden op vrijdagavond 7 februari in de Nicolaaskerk Kerkplein 1 in Krommenie. Tijdens deze avond, zal dhr. Willem van den Berg uit Wormer, een groot Stones kenner, een inzicht geven in de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van de muziek van de Stones.. Het wordt een avond vol muziek van de Stones, filmbeelden, verrassing én herkenning. Ook zal organist/componist Jos Martens op het prachtige Bätz-orgel improviseren op enkele Stones-nummers. De organisatoren zijn ds. Bart Vijfvinkel van de Nieuwe Kerk in Wormer en ds. Neeltje Reijnders van de Nicolaaskerk in Krommenie. Vrijdagavond 7 februari om 20 uur in de prot. Nicolaaskerk.

 

Wel of niet waar? 
Deze avond wil inleider Stan Baars aan de hand van filosofen aantonen dat de waarheid wel degelijk bestaat.  Tegelijkertijd laat hij zien dat het soms moeilijk te bepalen is of iets waar is.  En kan, in laatste instantie,  de vraag naar de Schepper niet uitblijven.   Dinsdag 11 februari om 20 uur in de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk


Gouwe ouwe dienst in de Nicolaaskerk

Deze zondag wordt een dienst gehouden met verzoeknummers voor wat betreft de zang.  Goud van oud: u kunt zelf opgeven welke liederen u graag nog eens wilt horen bij predikant@pknkrommenie.nl  Daar ruist langs de wolken, De Heer is mijn herder,  noemt  maar op: alles is mogelijk.  Zondag 16 februari om 10.00 uur bij de prot. Nicolaaskerk.
 

Micha, een zangstuk

Dominee Bart Vijfvinkel en musicus Jos Martens hebben een zangstuk over de profeet Micha geschreven. Dit wordt uitgevoerd door een projectkoor. Micha is een profeet van boeren-afkomst die zijn publiek de weg van God voorhoudt: bevrijding van onrecht en een nieuw begin: Jou is gezegd wat goed is  Niets, nee niets anders  Dan recht te doen  en lief te hebben  en zo mens te zijn.   U bent welkom op zondag 1 maart om 16.30 uur in de Vermaning te Krommenie.  Gratis toegang. 

 Gesprek in de pastorie over Bonhoeffer

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn.  Vlak daarvoor werd dominee en theoloog Dietrich Bonhoeffer door de Duiters omgebracht.  Dit omdat zijn vrije denken en theologie niet in lijn waren met het Nationaal Socialisme.  Deze avond verdiepen we ons in de beweegredenen van Bonhoeffer en zijn visie op normen en waarden in ons dagelijks samenleven en de politiek.  U bent om 18.00 welkom voor een maaltijd, waarna de inleiding en gesprek onder begeleiding van Kok Klever volgen.  Wees welkom op J. H. Dunantstraat 7 op donderdag 12 maart. Aanmelden bij Ron Kuijpers, telefoon 06 387 51 330.  Kosten 5€.

Gesprek in de pastorie over Groene Kerk zijn

Deze avond komt Martine Wolfswinkel van Arocha, een wereldwijde beweging van Christenen voor de Schepping.  Zij zal ons inspireren met ideeën hoe als persoon en als kerk meer te leven in overstemming met de grenzen van de natuur.  U bent om 18.00 welkom voor een maaltijd, waarna de inleiding en gesprek onder begeleiding van Kok Klever volgen.  Wees welkom op J. H. Dunantstraat 7 op donderdag 7 mei. Aanmelden bij Ron Kuijpers, telefoon 06 387 51 330.  Kosten 5€.