WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          


 

 

Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier
van harte welkom bij is. U kunt op de 
onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken: Lees verder op de speciale pagina

 

Micha, een zangstuk

Dominee Bart Vijfvinkel en musicus Jos Martens hebben een zangstuk over de profeet Micha geschreven. Dit wordt uitgevoerd door een projectkoor. Micha is een profeet van boeren-afkomst die zijn publiek de weg van God voorhoudt: bevrijding van onrecht en een nieuw begin: Jou is gezegd wat goed is  Niets, nee niets anders  Dan recht te doen  en lief te hebben  en zo mens te zijn.   U bent welkom op zondag 1 maart om 16.30 uur in de Vermaning te Krommenie.  Gratis toegang. 

 


Gesprek in de pastorie over Bonhoeffer

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn.  Vlak daarvoor werd dominee en theoloog Dietrich Bonhoeffer door de Duiters omgebracht.  Dit omdat zijn vrije denken en theologie niet in lijn waren met het Nationaal Socialisme.  Deze avond verdiepen we ons in de beweegredenen van Bonhoeffer en zijn visie op normen en waarden in ons dagelijks samenleven en de politiek.  U bent om 18.00 welkom voor een maaltijd, waarna de inleiding en gesprek onder begeleiding van Kok Klever volgen.  Wees welkom op J. H. Dunantstraat 7 op donderdag 12 maart. Aanmelden bij Ron Kuijpers, telefoon 06 387 51 330.  Kosten 5€.


Zin in film
Een filmavond met inleiding, kort nagesprek, een hapje en een drankje: U bent weer van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk op  donderdagavond 12 maart (begeleid door Ko Schuurmans)


Maandelijkse gespreksgroep: Geloven nu 
Ook het komende seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek aan de hand van de Geloven Nu reeks.Een landelijke methode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is. Andere onderwerpen zijn echter ook mogelijk. Wanneer deelnemers vanuit hun persoonlijke behoefte een andere Bijbeltekst willen bespreken is hier natuurlijk ruimte voor. Er is geen leeftijdsgrens, dus iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel, is van harte welkom! Indien mogelijk krijgen de deelnemers ter voorbereiding achtergrondinformatie thuis via de mail.  Tijdens het gesprek proberen we erachter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je van elkaar kunt leren om zaken eens op een andere manier te bekijken. Er is gekozen voor de vierde dinsdag van de maand van 20.00-21.30 uur
Data 2020: 28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei

Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur.  Aanmelden: Liesbeth Patist:075 642 11 11


 

Gesprek in de pastorie over Groene Kerk zijn

Deze avond komt Martine Wolfswinkel van Arocha, een wereldwijde beweging van Christenen voor de Schepping.  Zij zal ons inspireren met ideeën hoe als persoon en als kerk meer te leven in overstemming met de grenzen van de natuur.  U bent om 18.00 welkom voor een maaltijd, waarna de inleiding en gesprek onder begeleiding van Kok Klever volgen.  Wees welkom op J. H. Dunantstraat 7 op donderdag 7 mei. Aanmelden bij Ron Kuijpers, telefoon 06 387 51 330.  Kosten 5€.