Informatie over de deelnemende kerken

 

RK parochie van de H.Odulphus te Assendelft
Adres: Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft. Tel: 075 687 12 06
Pastoor: F.J. Bunschoten

www.katholiekzaanstreekzuid.nl E-mail secretariaat: [email protected]  

RK St. Petrusparochie in Krommenie, Wormerveer en Assendelft Noord
Adres: Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie Tel: 075 628 12 08
Pastor: M.L.C. Bruijns

www.st-petrusparochie.nl  E-mail: [email protected]  

Protestantse Gemeente Krommenie
Adres Nicolaaskerk: Kerkplein 1, 1561 DA Krommenie. Tel: 075 621 83 17
Predikant: vacant 
   website: www.pknkrommenie.nl 
Tevens vinden activiteiten plaats in de Hervormde Kerk te Krommeniedijk
Adres Krommeniedijk 182, 1562 GT Krommenie. Zie
www.kerkvankrommeniedijk.nl

Protestantse Gemeente Assendelft
Adres: Dorpsstraat 364, 1566 BR Assendelft
Predikant: ds. Pieter van der Woel email: [email protected]

https://assendelft.protestantsekerk.net/

 

Oud Katholiek Parochie van de H. Nicolaas en Maria Magdalena te Krommenie
Noorderhoofdstraat 131, 1561 AT Krommenie
Pastor: Johannes van Riessen 06 1499 4563

www.krommenie.okkn.nl  

Doopsgezinde Gemeente Krommenie
Noorderhoofdstraat 46, 1561 AV Krommenie
Voorganger: K. Klever 
[email protected]   

www.doopsgezindzaanstreek.nl   

Nederlands Gereformeerde Kerk 'Leliekerk'

Lisdoddelaan 1,  Krommenie Tel: 075-6288900
Voorganger: vacant   zie ook: 
https://www.leliekerk.nl/

 

Wilt u onze Raad van Kerken steunen of een gift voor ons collectedoel overmaken? 

Doet u dit dan naar  IBAN NL 32 ABNA 0588 4158 55 tnv Stichting Raad van Kerken Krommenie 

 

De kerken voelen zich verbonden met:

Wereldwinkel Krommenie
Zuiderhoofdstraat 5, 1561 AH Krommenie
Tel: 06-231.723.70

http://www.krommenie.wereldwinkel.nl/

 

Raad van Kerken in Nederland
http://www.raadvankerken.nl/