Kinder Kerkenpad Ook in het najaar van 2019 hebben weer diverse basisscholen een kerkenpad gehouden.  Op 27 september en 4 oktober bezochten groepen uit de Hoeksteen, het Koraal, de Evenaar en de Oceaan ieder steeds twee kerken. De Oud Katholieke Nicolaaskerk, de PKN Nicolaaskerk, de RK  Petruskerk en de Doopsgezinde Vermaning.  De kinderen vroegen honderduit: wat is het verschil tussen een pastoor en een dominee.  Als je gedoopt bent en je gaat niet naar de kerk kan je dan toch geloven?  Mogen we een stukje brood (hostie) proeven? Wat is een preekstoel? Waarom ligt er zand op de vloer, enzovoorts. Fijn om bij dit jaarlijkse bezoek zoveel enthousiasme en belangstelling te ervaren. Onderstaand twee foto's uit de Vermaning en de Oud Katholieke Nicolaaskerk.